Att skicka paket till Norge kan tyckas vara en lätt sak. Vårt grannland i väster är liknar ju i mångt och mycket vårt eget land. Språket är nästan detsamma och även landskapet och levnadsvanorna.

Ändå finns det ett och annat att vara uppmärksam på när man ska skicka paket till Norge.

Vad ska man tänka på när man skickar paket till Norge?

Långt land

Ja, Norge är beläget nära oss, och till vissa platser är det mycket närmare än till många ställen i vårt eget land. Dock är Norge betydligt längre än vad vi ofta tror, och mer eller mindre tättbefolkat ju högre upp vi kommer. Som tur är vållar detta inga problem när vi ska skicka paket till Norge. Vägnätet är väl utbyggt och transporterna fungerar utmärkt, så just detta behöver vi inte bekymra oss om. Dock finns det en del annat som man måste vara medveten om.

Norge är inte med i EU

Trots närheten till Norge finns det en viktig avgörande skillnad mot våra andra grannländer. Norge är inte med i EU, vilket direkt gör det hela direkt mer komplicerat när det gäller försändelser. För länder utanför EU gäller nämligen andra regler för en hel rad saker, däribland sådant som att skicka paket. Att skicka paket till Rumänien och Grekland kan vara betydligt enklare, trots att Norge finns direkt inpå husknuten.

Så vad innebär då detta?

För länder som inte är med i EU gäller helt andra regler. Vi måste därför noggrant ta reda på vad som gäller och vilka varor som är tillåtna att skicka.

Allt är inte tillåtet att skicka.

Nej, man kan inte skicka vad som helst till länder utanför EU, så det gäller att ha koll innan man paketerar sin vara. Något av det som inte är tillåtet att skicka över gränsen är exempelvis läkemedel och livsmedel. Det finns även annat, och allt detta finns överskådligt angivet på norska tullverkets hemsida.

Andra tullregler

Men det finns annat som gör det knepigt att skicka paket till länder utanför EU. Även tullreglerna är annorlunda och är unika för vart enskilt land.

För den som ska skicka paket till Norge innebär det att man tillsammans med sin försändelse måste fylla i särskilda tulldokument. Man måste också fylla i särskilda varukoder. Fraktbolagen brukar ha ordning på detta, och du får bra hjälp därifrån, men det kan ändå vara bra att ta reda på vad som gäller. Observera också att dessa papper måste fyllas i oavsett om avsändaren är en privatperson eller ett företag.

Fraktpriser

Liksom för paket till andra ställen gäller samma sak för paket till Norge. Ju större och tyngre, desto dyrare. Dessutom finns det givetvis samma slags tilläggstjänster, som extra snabb leverans samt diverse försäkringar. Då avståndet till Norge är såpass kort gäller också i stort sett samma priser som för paket inom Sverige.

Sammanfattning

Den avgörande skillnaden och det som gör det hela lite knepigt när man ska skicka paket till Norge är alltså att landet inte är med i EU. Så det gäller alltså att vara noga med att ta reda på vilka varor som är tillåtna och inte att skicka och att även att fylla i de nödvändiga tullpapperna, både för företag och privatpersoner.

© 2022 Skicka paket till Norge